Två händer på en ratt. Foto.
ETSC rekommenderar att EU och nationella regeringar överväger att anta en standardiserad screeningprocess baserad på internationell bästa praxis för användning i alla medlemsstater. Foto: Pixabay.

Bedömning av lämpliga förare i Europa kräver översyn

Europeiska länders bedömningar av medicinsk lämplighet för förare kräver omfattande översyn enligt en rapport från Europeiska transportsäkerhetsrådet, ETSC. Studier har visat att specifika medicinska och psykiska tillstånd är viktigare faktorer än ålder när det gäller medicinsk lämplighet att köra.

EU genomför just nu en granskning av direktivet om körkort och ett reviderat lagförslag förväntas komma under nästa år. Rapporten från ETSC visar att utgångspunkten för många EU-länders bedömning av förares lämplighet är åldersbaserad. Detta trots att studier visar att andra faktorer som specifika medicinska tillstånd, missbruk, psykiska störningar, epilepsi och diabetes är viktigare än ålder för att bedöma en persons lämplighet att köra. Sverige är ett av få länder inom EU som inte har obligatoriska hälsokontroller för förare över en viss ålder.