Ett shackbräde med en avvikande pjäs. Foto.
Den 16 december antogs resolutionen med enhälligt stöd från alla 193 FN-medlemsstater i generalförsamlingen. Foto: Pixabay.

Banbrytande FN-resolution synliggör de 300 miljoner som lever med en sällsynt diagnos

En global kampanj framarbetad av organisationer för personer som lever med en sällsynt diagnos och deras familjer har lett till antagandet av den första FN-resolutionen någonsin om sällsynta hälsotillstånd, “Addressing the Challenges of Persons Living with a Rare Disease and their Families.”

Resolutionen fokuserar på vikten av icke-diskriminering och lyfter sällsynta-områdets nära koppling till uppfyllandet av flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG), inklusive tillgång till utbildning och anständigt arbete, minskad fattigdom, minskad ojämlikhet mellan könen och utveckling av inkluderande samhällen. Ågrenskas erfarenheter från familjeverksamheten har varit vägledande i detta arbete.