Fötter som rör sig. Foto.
Idag används Unified Huntington’s Disease Rating Scale (UHDRS) för att skatta symtomens svårighetsgrad men skalan är undersökarberoende och har andra begränsningar såsom till exempel patientens dagsform. Foto: Pixabay.

Avhandling: Sjukdomsmarkörer för Huntingtons sjukdom

Proteiner i ryggmärgsvätska avslöjar sjukdomsmekanismer och möjliggör mätning av sjukdomsaktivitet vid Huntingtons sjukdom. Valter Niemelä, neurolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, om resultaten från sin avhandling.

I sin avhandling som blev färdig i slutet på 2019 har han fokuserat på att finna sjukdomsmarkörer i ryggmärgsvätska hos patienter som de följer på Akademiska sjukhuset.