Två glada personer i varsin rullstol. Foto.
Foto: Peder Björling.

Avhandling om elever med rörelsehinder som upplever utanförskap

Gymnasieelever med rörelsehinder känner sig ofta utanför och ensamma. Forskaren Emil Bernmalms avhandling, vid Lunds universitet, visar också att inkludering bör förstås som cirkulär process:

– Jag har undersökt skolvardagen så som den framträder i erfarenheter gjorda av elever med svåra rörelsehinder. I Sverige finns fyra gymnasieskolor anpassade för elever med svåra rörelsehinder och vid tiden för min studie gick drygt 120 elever i de här skolorna. Vanliga diagnoser bland eleverna är CP-skada och ryggmärgsbråck.

Avhandlingens fokus är elevernas upplevelser och erfarenheter av att pendla mellan undervisning i en liten grupp tillsammans med andra rörelsehindrade elever och undervisning i den reguljära gymnasieskolan.