En kvinna och en man som promenerar utmed vattnet. Foto.
I sin avhandling kastar Peik Brundin nytt ljus över hur det kvinnliga könshormonet östrogen signalerar i vita blodkroppar, och hur hormonerna påverkar aktiviteten hos gener i vita blodkroppar med betydelse för immunförsvaret. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Avhandling: Immunförsvaret har koppling till könshormoner

Att män drabbas hårdare av vissa infektionssjukdomar har blivit tydligt under den nuvarande covid-pandemin, där män har högre dödlighet än kvinnor. I en ny avhandling vid Umeå universitet visas att en orsak till olikheterna är att det kvinnliga könshormonet östrogen spelar en roll för immunförsvaret.

Mannen som blir däckad av en enkel förkylning, är något som det ofta skämtas om. Men det är inte bara en fördom, och det handlar inte nödvändigtvis om att män gärna beklagar sig mer än kvinnor. Männen blir verkligen påtagligt sjukare än kvinnor vid många infektionssjukdomar. I covid-19 är män överrepresenterade på intensivvårdsavdelningarna och har klart högre dödlighet än kvinnorna.

Däremot har kvinnor en ökad risk att drabbas av autoimmuna sjukdomar som till exempel multipel skleros, något som delvis kan ses som baksidan av ett starkt immunförsvar.

Könshormonerna östrogen, progesteron och testosteron påverkar alla immunförsvaret på flera olika nivåer.

De olika nivåerna av könshormoner hos män och kvinnor tros bidra till skillnader i immunrespons och därmed till symtombild och grad av sjuklighet. Receptorer för könshormoner finns i flera vävnader i kroppen, inte nödvändigtvis kopplade till reproduktion, och i varierande grad även i olika vita blodkroppar som utgör själva stommen i immunförsvaret.

Om Peik Brundins disputation

Peik Brundin, Institutionen för klinisk mikrobiologi/Infektionssjukdomar, försvarar torsdag 25 mars kl. 9.00 sin avhandling Könsskillnader i immunrespons och uttryck av könshormonreceptorer hos friska individer och hos individer med virusinfektion. Fakultetsopponent: Carl-Johan Treutiger, Karolinska Institutet Huddinge. Huvudhandledare: Anders F. Johansson. Disputationen kan följas på Zoom: https://umu.zoom.us/j/68501881654