Norrlands universitetssjukhus sett från Umeälven.
Norrlands universitetssjukhus sett från Umeälven. Foto Jan Alfredsson, Västerbottens läns landsting

Avancerad teknik räddar strokepatienter

Att avlägsna blodproppar i hjärnan med hjälp av en tunn kateter och ett avancerat nät, trombektomi, är en banbrytande teknik vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Behandling av blodproppar i hjärnan har förändrats under åren, från att ge läkemedel som förhindrar ytterligare blodproppar till en mera aggressiv intravenös trombolysbehandling, där proppen i bästa fall löses upp.

Vid trombektomi går man in genom ett kärl i ljumsken och letar sig sedan, via halsen, upp i hjärnans kärl. Med hjälp av röntgengenomlysning kan neurointerventionisten både lokalisera kärlet och följa kateterns väg genom kroppen.

– I dag är katetrarna så tunna och hala att vi nästan kan ta oss in var som helst, säger Mats Cronqvist i en intervju till Neurologi i Svergie. Mats Cronqvist är överläkare, neuroradiolog och neurointerventionist med trombektomi och annan kateterburen kärlbehandling i hjärnan som specialitet vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

För fyra år sedan rankades trombektomi som den viktigaste forskningsnyheten av tidningen Dagens Medicin. Neurologi i Sverige uppger att färsk statistik visar att cirka 60 procent av de patienter som fått trombektomi antingen blir helt återställda eller inte behöver varken vårdkrävande medicinering eller stöd.

För att upprätthålla hög kompetens för sjukhusets neuroradiologer och hjälpa patienter från Finland flygs strokepatienter från Vasa centralsjukhus över Kvarken för behandling. Att komma upp i hjärnans kärl är ett komplicerat ingrepp och det är mycket att ta hänsyn till där det krävs specialistkunskap.

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för tillgång till god neurologisk vård i hela Sverige.

Ge en gåva