Global karta
Global karta "Atlas of MS" med färska uppgifter på en specialanpassad webbsida.

”Atlas of MS” – global kartläggning

Hösten 2020 lanserade MSIF – MS International Federation den senaste versionen av ”Atlas of MS”. Det är den mest omfattande globala kartläggningen av MS och tillgängligheten av vård- och behandlingsresurser för personer med MS.

Uppgifterna i ”Atlas of MS” har samlats in med hjälp av koordinatorer och specialister från länder i hela världen mellan september 2019 och mars 2020.

En del i ”Atlas of MS” fokuserar på antalet personer med MS-diagnos (epidemiology), hur detta varierar över hela världen, samt demografiska uppgifter som ålder och kön.

En annan del visar på den kliniska hanteringen (clinical management) av MS och lägger särskild tonvikt på hindren för tillgång till vård och sjukdomsmodifierande behandlingar.

Den första MS-atlasen publicerades 2008 som ett gemensamt projekt av MSIF och Världshälsoorganisationen (WHO).

"Atlas of MS" ger aktuell information om MS ur ett globalt perspektiv. Du kan enkelt välja att se statistik från olika länder på deras webbsida.