Maria Sverker med skylt
Skyddet mot pesten kom med en kostnad - ökad risk för till exempel MS. .Foto: Peder Björling.

Arvet från pestens överlevare gör oss sjuka idag

De som överlevde den fruktade digerdöden som härjade på 1300-talet hade ett genetiskt skydd mot sjukdomen visar ny forskning, enligt vetenskapsnyheterna på Svt. Men generna som skyddade mot pesten kan idag orsaka sjukdomar som till exempel MS.

I mitten av 1300-talet kom pesten till Europa och dödade nästan hälften av befolkningen. Den som smittades visste att den med stor säkerhet hade en snabb och plågsam död framför sig. Många dog, men en del av de insjuknade överlevde faktiskt infektionen som orsakades av bakterien Yersinia pestis.

Så överlevde de pesten

Nu har en grupp evolutionsgenetiker undersökt om det fanns några genetiska anlag som bidrog till en ökad chans till överlevnad. Forskarna undersökte individer från en pestkyrkogård i London samt från fem olika kyrkogårdar i Danmark. Arvsmassan från individer som avled före pestens intåg jämfördes med arvsmassa från de som dog under pandemin samt de som dog efteråt.

En mörk gestalt i en gränd med strut för ansiktet. Foto.
Bra gener att ha då. Mindre bra idag. Foto: Pixabay.