en dator, en smart telefon och ett stetoskop. Foto.
Parkinson påverkar talet, och röstprov har visat sig ge mycket information om vem som har sjukdomen och i vilken grad, säger Dario Salvi till sajten Vetenskap & hälsa. Foto: Pixabay..

Appen som diagnostiserar Parkinsons sjukdom

Appar i mobiltelefonen kan ge viktiga data om ditt hälsotillstånd och samtidigt bespara dig flera sjukhusbesök.

Målet med det nya forskningsprojektet Parkapp är att utveckla teknik som gör det möjligt att samla in viktig information om Parkinsons sjukdom utan att patienten behöver uppsöka sjukvården oftare än nödvändigt. 

– Vi vill skapa ett system där det finns ett antal enkla tester som patienten gör själv i mobilen. Parallellt sker en kontinuerlig mätning av rörelser med en smart klocka. Uppgifterna sänds till en server och kan sedan analyseras av en läkare, säger Dario Salvi.