Umeå universitetssjukhus sett på avstånd. Foto.

ALS-forskare i Umeå får finansiering säkrad fem år till

Peter Andersen, professor i neurologi och överläkare, får finansieringen av sin forskning om ALS säkrad i ytterligare fem år av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Professor Peter Andersen arbetar kliniskt med att leda en ALS-mottagning på Norrlands universitetssjukhus med patienter från hela Sverige, parallellt med att han leder en forskargrupp. Arbetet handlar om att förstå hur och varför amyotrofisk lateralskleros, ALS, uppstår och att hitta vägar att bromsa sjukdomsutvecklingen.

Kartlägger ärftlig ALS

Forskningen i Umeå är till stor del inriktad på att kartlägga ärftliga och molekylära faktorer bakom sjukdomen. Forskargruppen har bland annat hittat klumpar av felveckat protein SOD1 i nervceller hos drabbade.

Ett spår i forskningen är att hitta speciella antikroppar som kan bromsa sjukdomsutvecklingen.