Tomma sjukhussängar på rad. Foto.
Sjukhusbehandlad infektion före 40 års ålder ser ut att kunna trigga till exempel Parkinsons sjukdom. Foto: Pixabay.

Allvarlig infektion ökade risken för Parkinsons sjukdom men inte ALS

Allvarliga infektioner tidigt eller mitt i livet kopplas till ökad risk för Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Fynden tyder på att infektioner kan trigga eller förstärka en redan existerande sjukdom. Studien från Karolinska institutet bygger på data från personer som diagnostiserats med Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom eller ALS under åren 1970–2016 i Sverige. Mest ökade risken för Alzheimers sjukdom samtidigt som forskarna inte såg någon ökad risk för att drabbar av ALS.

Resultaten visar att en sjukhusbehandlad infektion fem år eller mer före diagnos kopplas till 16 procent högre risk för Alzheimers sjukdom och 4 procent högre risk för Parkinsons sjukdom. Sambandet sågs enbart för personer som diagnosticerats före 60 års ålder och inte för personer som diagnostiserats senare i livet.

Högst var risken bland personer som drabbats av upprepade sjukhusbehandlade infektioner före sin 40-årsdag.

Studiens forskare noterar ingen koppling mellan infektioner och ALS, amyotrofisk lateral skleros, oavsett ålder för diagnos.

Förväntade effekter efter covid-19

Vi frågade studiens huvudförfattare Jiangwei Sun, forskare vid Karolinska institutet, om vi kan tänka oss att se effekter av covid-19 i förekomsten av Parkinsons sjukdom de kommande åren.

 - Det finns tecken med viss evidens på en ökad risk för nydebuterad parkinsonism efter covid-19, men då diagnosen ofta sätts med en försening på över fem år, tror jag inte vi kan dra den slutsatsen redan nu, säger han. [Källa: Journal of Translational Medicine]

- Som nästa steg tror jag det är motiverat att undersöka våra forskningsfynd för att se om bättre behandling av svåra infektioner skulle kunna försena eller förhindra utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar – särskilt dem som debuterar tidigt i livet, säger Jiangwei Sun i ett mejl.

Bild på Jimmy Håkansson, Stockholm.

Därför är jag med i Neuro

Jimmy Håkansson: "När jag fick veta att jag hade en sjukdom som heter spastisk ataxi var det en självklarhet att gå med i Neuro. För att få råd och stöd och för att träffa andra med samma diagnos. Att vara med i Neuro ger möjligheter. Jag har bland annat varit med på utflykt till Danmark."

Gå med idag!