Porträttbild av Caroline Ingre. Foto.
Ett av flera huvudspår i forskningen om sjukdomsorsakerna vid ALS är att mutationer i vissa gener framkallar felveckade proteiner som ackumuleras inne i nervcellerna och skadar dem. Foto: Håkan Sjunnesson/Neuro.

Allt fler ALS-patienter med i studier

Neurostödd forskning I dag är vår målsättning är att erbjuda alla patienter att vara med i en klinisk studie, säger ALS-forskaren Caroline Ingre på Karolinska universitetssjukhuset.

Nyligen startade det amerikanska läkemedelsföretaget Amylyx pharmaceuticals en global fas III-studie av sin läkemedelskandidat mot ALS. Studien ska genomföras vid totalt 65 centra i både Europa och USA. Bland de omkring 600 försökspersonerna i studien kommer ALS-patienter i Sverige att finnas med.

Det är ALS treatment center Karolinska vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm som koordinerar den svenska delen av studien. Centret har funnits sedan 2018 och är inriktat på kliniska läkemedelsprövningar vid ALS.

– Studien av läkemedelskandidaten från Amylyx är ett bra exempel på att det internationella samarbetet på ALS-området nu verkligen har tagit fart på allvar. Det är en viktig och uppmuntrande utveckling som vi i Sverige deltar aktivt i, säger Caroline Ingre.