Akut behov av nytänkande kring läkemedel för Skelleftesjukan

Debatt. I fallet Skelleftesjukan ser vi att det kortsiktigt kommer att behövas en solidarisk finansiering, eller ett särskilt statligt stöd, som kan stärka de två nordliga regionerna där sjukdomen är som mest utbredd. Långsiktigt krävs ett nytänkande och en helt ny samverkan för att komma fram till nya finansieringslösningar.

Forskning och läkemedelsutveckling har gjort att det i dag finns behandling vid ovanliga, svåra sjukdomar där ingen eller endast otillräcklig vård tidigare fanns att tillgå.

Ett aktuellt exempel är Skelleftesjukan, en sjukdom som leder till successiv förlamning och har dödlig utgång.

I dag finns det ungefär 450 personer i Sverige med Skelleftesjukan. Tre av fyra av de drabbade bor i Norr- och Västerbotten.

FAMY Västerbotten och FAMY Norrbotten, patientföreningar för Skelleftesjukan, är måna om att en långsiktigt hållbar lösning ska komma till stånd och lyfter frågan i en debattartikel.