Ett pussel med DNA-molekyler. Foto.
– Det är viktigt att kontrollera virala beståndsdelar som finns i arvsmassan och hur deras aktivering under utvecklingens gång kan bidra till hjärnsjukdomar senare i livet, menar forskare vid Stamcellscentrum, Lunds universitet. Foto: Pixabay.

Aktivering av gamla virus skulle kunna orsaka inflammation senare i livet

Omkring tio procent av den mänskliga arvsmassan består av DNA-sekvenser som härrör från virus som smittat våra förfäder under miljontals år av vår evolution. Under normala förhållanden inaktiveras (oskadliggörs) dessa gamla beståndsdelar från virus (så kallade ERV) – genom en process som kallas epigenetisk kontroll.

Men en avvikande aktiveringen av ERV kan ske och har beskrivits i olika typer av sjukdomar hos människor, inklusive neurologiska sjukdomar som multipel skleros och Parkinsons sjukdom.

Trots detta har studier som direkt kopplar ERV till utvecklingen av hjärnsjukdomar och neurologiska diagnoser saknats fram till nu.

Med hjälp av teknisk utveckling genom gensaxtekniken CRISPR/Cas9 står vi nu inför nya viktiga forskningsrön.