Resultaten visar att influensavaccination varken leder till en onormal reaktion i immunsystemet eller någon klinisk försämring av mg.

Är influensavaccination säkert vid myastenia gravis (mg)?

, Anna Rostedt Punga, docent och överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anna Rostedt Punga, docent och specialistläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala har skrivit för Neuros medlemmar om effekt och säkerhet av influensavaccin vid mg. En nyligen genomförd studie vid universitetssjukhuset i Leiden, Nederländerna, undersökte effekten och säkerheten av en influensavaccination hos mg-patienter som var positiva för acetylkolinreceptor (AChR)-antikroppar.

En influensavaccination eller placebo (icke-aktiv substans) gavs till 47 mg-patienter. Blodprover och klinisk undersökning genomfördes både före och fyra veckor efter att sprutan gavs. Antikroppar mot de influensastammarna som ingick i vaccinet uppmättes. Dessutom mättes AChR-antikroppar i blodet för att se om den autoimmuna reaktionen förändrades efter att vaccinet gavs. 77 friska personer vaccinerades med samma influensavaccin och antikroppsnivåer mot vaccinet jämfördes emellan dessa och mg-patienterna.

Resultaten visade att antikroppar mot influensastammarna i vaccinet uppnåddes i de flesta fallen i något högre grad hos den friska kontrollgruppen jämfört med hos mg-patienterna.

I detalj såg resultaten ut så här;

  • Antikroppar mot H3N2-influensastammen visades hos ca 89 procent av mg-patienterna jämfört med ca 94 procent hos de friska personerna.
  • Antikroppar mot H1N1-influensastammen visades hos 96 procent respektive 98 procent.
  • Antikroppar mot B-influensastammen visades hos 47 procent respektive 51 procent.
  • En skyddande nivå av antikroppar för alla tre influensastammarna av säsongsinfluensavaccinet nåddes i 40 procent av mg-gruppen och i 51 procent av den friska kontrollgruppen.

Immunosuppressiv medicinering hade ingen betydande effekt på resultaten. Nivåerna av mg-sjukdomsspecifika AChR-antikroppar var oförändrade fyra veckor efter vaccinationen. Den kliniska undersökningen kunde inte påvisa någon försämring av mg-symtomen efter influensavaccination.

Slutsatsen från denna studie var att antikroppsreaktionen mot influensavaccination hos mg-patienter med AChR-antikroppar inte var annorlunda än hos friska försökspersoner, eller hos patienter med immunhämmande medicinering. Resultaten visar alltså att influensavaccination varken leder till en onormal reaktion i immunsystemet eller någon klinisk försämring av mg.

Referens:
Strijbos E, Tannemaat MR, Alleman I, de Meel RHP, Bakker JA, van Beek R, Kroon FP, Rimmelzwaan GF, Verschuuren JJGM. A prospective, double-blind, randomized, placebo-controlled study on the efficacy and safety of influenza vaccination in myasthenia gravis. Vaccine. 2019 Feb 8;37(7):919-925.

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla