Ryggrad. Illustration.
Symtomdebut är i regel långsam och sker oftast mellan 50 och 70 års ålder.

ABC om Cervikal myelopati

Cervikal myelopati karaktäriseras av balanssvårigheter och klumpighet i armar och ben. Den tidiga symtombilden förväxlas ofta med ett normalt åldrande. Utan kirurgisk behandling förvärras ofta symtomen med oåterkallelig neurologisk påverkan som följd.

I en artikel i Läkartidningen vill författarna öka kännedomen om diagnosen så att fler får den i tid. 

Cervikal myelopati är ett syndrom som uppstår till följd av ryggmärgskompression i cervikalryggen (halsryggen) och är den vanligaste orsaken till ryggmärgsdysfunktion. Exakt information om förekomsten saknas, men den uppskattas till drygt 600 per 1 000 000 invånare.

Andra sjukdomar med övre motorneuronpåverkan kan ge liknande symtom, till exempel MS och ALS. Samma symtom kan även finnas efter tidigare stroke. Domningar kan misstas för polyneuropati i nedre extremiteterna eller karpaltunnelsyndrom i händerna. Vid typisk polyneuropati ses dock minskade reflexer och inga statusfynd förenliga med övre motorneuronpåverkan.