1. Orsaker till utveckling av tymushyperplasi (inflammation av brässen)

Sonia Berrih Aknin, INSERM, Paris

Hos främst yngre kvinnor med MG och acetylkolinreceptorantikroppar (AChR-ak) ses en inflammationsliknande process i tymus (brässen), kallad hyperplasi.

Effekten av bortoperation av thymus (thymektomi) ifrågasätts ofta. Flera huvudfrågor är fortfarande obesvarade för att kunna förklara utvecklingen av thymushyperplasi och om detta kan vara källan till produktionen av AChR-ak. Dr Berrih-Aknin visade att thymus har en ökad mängd inflammatoriska parametrar, så kallade cytokiner (Th1/Th17) och även nycklar för kemokiner (CXCR3). Dessutom är de regulatoriska T cellerna defekta och kan inte hålla övriga T-celler i schack. Hos möss där en molekyl som liknar virus sprutas in kan man observera att B-celler (som producerar antikroppar) attraheras till thymus och en tydlig produktion av AChR-ak ses i blodet hos mössen. Dessa resultat indikerar att tymushyperplasi kan triggas igång av en virusinfektion, vilket i sin tur orsakar en kronisk inflammation i brässen. Detta leder i sin tur till att kroppen börjar tillverka antikroppar mot musklerna (AChR-ak) och kan till viss del förklara uppkomsten av MG. Eftersom inte alla individer utvecklar MG efter virusinfektion tros vissa genetiska faktorer spela in, som generellt ökar risken för att insjukna i en autoimmun sjukdom.