Porträttbild på Lise. Foto.
Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Vårdens viktiga vägval valspecial – 1 år kvar till valet

Genom ett extrainsatt Vårdens viktiga vägval vill Lif starta valdebatten om den svenska hälso- och sjukvårdens framtid. Var står de politiska partierna och vilka frågor kommer de att ha med i sina valprogram? Vilka är de viktiga frågorna och skiljelinjerna? Hur kommer arbetet med att genomföra den nationella Life Science-strategin att se ut under kommande mandatperiod? Neuros ordförande Lise Lidbäck deltar med inspel.

Under 2022 är det dags för svenska folket att gå till valurnorna och liksom tidigare år ligger hälso- och sjukvården i topp när väljarna rankar de viktigaste valfrågorna. Den 13 oktober arrangerar Vårdens viktiga vägval en Valspecial där fyra ledamöter från Riksdagens Socialutskott svarar på frågor och debatterar bland annat hur patienternas inflytande kan stärkas, hur utrymme för innovation kan skapas och hur hälso- och sjukvårdens kunskap- och kompetensförsörjning kan säkras.

Tid: 13 oktober 2021 kl. 14:00–15:30 (visas digital)

I Vårdens viktiga vägval valspecial deltar från riksdagens socialutskott:

  • Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande socialutskottet
  • Kristina Nilsson (S), vice ordförande i socialutskottet
  • Sofia Nilsson (C), ledamot socialutskottet
  • Camilla Waltersson Grönvall (M), ledamot socialutskottet

Dessutom deltar följande personer med inspel:

  • Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro, ger sina tankar om personcentrerad vård.
  • Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet, berättar hur professionen ser på kompetensförsörjningen och vilka insatser de vill se framöver på vårdområdet.
  • Anders Blanck, vd Lif talar om innovationssystemet och hur fler nya läkemedel kan nå hela vägen fram till patienterna.