Tre kvinnor, mor och döttrar, som lutar sig mot varandra. Foto.
Foto: Peder Björling.

Tips: Anhörigstöd Strängnäs

Är du anhörig till någon som drabbats av stroke?

Under våren erbjuder vi en serie träffar med fokus på upplevelser och erfarenheter av att vara anhörig. Ni får möjlighet att träffa andra i liknande situation för samtal och gemenskap.