Tre kvinnor, mor och döttrar, som lutar sig mot varandra. Foto.
Foto: Peder Björling.

Tips: Anhörigkafé i Tyresö

Anhörigcaféet i Tyresö är en mötesplats för dig som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.