En datorskärm med en vithårig kvinna som håller ett webbinarium. Illustration.
Smer och Funktionsrätt Sverige lyfter i detta gemensamma initiativ fram erfarenheterna hos personer med funktionsnedsättning under den pågående pandemin, för att dra lärdom och bidra till en framtida inkluderande krisberedskap. Välkommen med din anmälan! Illustration: Pixabay.

Sverige behöver en mer inkluderande krisberedskap

Med syfte att uppmärksamma situationen för personer med funktionsnedsättning och de etiska utmaningar som blivit synliga i samband med coronapandemin - anordnar Statens medicinsk-etiska råd, Smer och Funktionsrätt Sverige tre webbinarier den 25-27 januari 2021. Vi har ett moraliskt ansvar att under och efter en pandemi samla kunskap, stödja forskning och dra lärdomar inför framtiden.

Smer och Funktionsrätt Sverige lyfter i detta gemensamma initiativ fram erfarenheterna hos personer med funktionsnedsättning under den pågående pandemin, för att dra lärdom och bidra till en framtida inkluderande krisberedskap. Välkommen med din anmälan!

25 januari, kl. 9.30-10.30

Det akuta läget: Delaktighet, tillgänglighet och människovärde?

Vad hände i mars-april i pandemins första och akuta fas? Upprätthölls de principer och värden som ligger till grund för vår reglering? Hur involverades funktionsrätts-/patientorganisationerna i myndigheternas och regeringens arbete i framtagandet av rekommendationer och förslag till reformer? Hur informerades personer kring de uppdaterade prioriteringsriktlinjerna inom intensivvården? Hur hanterades oron hos berörda grupper av hälso- och sjukvården? Vad kan vi lära inför framtiden?

26 januari, kl. 9.30-10.30

Nuläget: psykisk ohälsa, etik och goda exempel

En första och andra våg av pandemin har nu svept över Sverige. Coronapandemin har haft en negativ effekt på människors psykiska mående och personer med funktionsnedsättning har drabbats särskilt hårt. Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund har rapporterat om en ökad oro inom dessa grupper och även internationella studier påvisar en ökad psykisk ohälsa till följd av pandemin. Vad görs nu för att nå berörda grupper? Vilka insatser behövs och vad kan göras bättre? Till program och anmälan

27 januari, kl. 9.30-10.30

En modern inkluderande krisberedskap – erfarenheter är färskvara

Hur involveras funktionsrättsrörelsen i utvärderingen av pandemin så att en krisberedskap kan utvecklas som inkluderar alla? Vilken statistik och vilka utvärderingar har gjorts från myndigheters sida när det gäller hur personer med funktionsnedsättning påverkats under pandemin? Hur ska man lära sig inför framtiden om man inte tar vara på den aktuella erfarenheten? Till program och anmälan

Medverkande:

 • Mia Ahlgren, intressepolitisk utredare, Funktionsrätt Sverige
 • Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
 • Rikard Bracken, generalsekreterare, Suicide zero
 • Göran Collste, professor em. i tillämpad etik, Linköpings universitet, sakkunnig i Smer
 • Kenneth Johansson, ordförande Smer
 • Lise Lidbäck, ordförande Neuroförbundet
 • Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen
 • Monica Klasén McGrath, ansvarig kommunikation och press, Funktionsrätt Sverige
 • Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk-etik, Lunds universitet, sakkunnig Smer
 • Anki Sandberg, ordförande, Nationell samverkan för psykisk hälsa
 • Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, sakkunnig i Smer
 • Judith Timoney, ombudsman, Riksförbundet FUB
 • Roshan Tofighi, intressepolitisk utredare, Funktionsrätt Sverige
 • Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige
 • Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKR samt projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa

Arrangör:

Statens medicinsk-etiska råd (Smer, smer.se) och Funktions rätt Sverige.

Datum och tid:

 • 25 januari kl 9.30-10.30
 • 25 januari kl 9.30-10.30
 • 27 januari kl 9.30-10.30

Evenemangen är kostnadsfria.

Kontakt

Lotta Eriksson, huvudsekreterare Smer, 08-405 27 58
Monica Klasén McGrath, ansvarig kommunikation och press, Funktionsrätt Sverige, 08-546 404 62