Porträtt på Lise Lidbäck. Foto.
Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Strokevårdens framsteg och framtid - seminarietips

Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och leder dessutom till funktionsnedsättningar hos en stor andel av de som överlever. Glädjande nog har aktiv behandling av riskfaktorer som högt blodtryck och förmaksflimmer lett till färre strokefall. Förbättrat akut omhändertagande har också bidragit till att effekterna av stroke kan begränsas.

Dessutom hjälper prioriteringar i ambulanssjukvård och tillgänglig bilddiagnostik till att välja mellan de olika åtgärder som kan minimera konsekvenserna av den stroke som inträffat. Därefter vidtar den angelägna rehabiliteringen. Hur har strokevården utvecklats och hur ser framtiden ut? På strokedagen den 11 maj arrangerar Lif ett seminarium om hur läkemedel, medicinteknik och omhändertagande kan kombineras för bästa möjliga prevention samt behandling under och efter en stroke.

Neuros ordförande Lise Lidbäck är en av de medverkande.