Bild på föreläsaren. Foto.
Foto: Maarit Kytöharju

Seminarietips: Epilepsi - från genfynd till individualiserad terapi

Finska organisationen Folkhälsan bjuder in till svenskspråkigt seminarium om bland annat epilepsi.

Tidpunkt: 29 april 2021 kl. 18-20. Kommer även gå att se i efterhand.

Epilepsi är en grupp neurologiska sjukdomar, vilkas orsaker, inledningsålder, symtom, vård och prognos varierar i hög grad. Ungefär 1 procent av befolkningen drabbas av epilepsi.

Anna-Elina Lehesjoki från Helsingfors universitet, ger en överblick i hur genetisk forskning har bidragit till vår förståelse om orsakerna till epilepsi och hur denna information kan användas för utveckling av nya behandlingsformer. Som exempel använder hon sin egen forskning kring sällsynta genetiskt betingande epilepsisyndrom.