Lise Lidbäck och ytterligare en person sitter ner och får hjälp av en ljudtekniker att sätta på mikrofoner. Foto.
Foto från 2022. Lise Lidbäck inför ett seminarium under Almedalsveckan.

Neuroförbundet i Almedalen

Nu väntar en intensiv vecka med möten, debatter, samtal och diskussioner under Almedalsveckan i Visby. Förbundsordförande Lise Lidbäck och kanslichef Katarina Gustafsson kommer att delta i en mängd sammanhang.
- Vi kommer att lyfta allt från frågor om rehabilitering, hjälpmedel, hjärnhälsa, framtidens hälso- och sjukvård och LSS för att nämna några, säger Lise Lidbäck.

Just nätverkandet och samtalen med andra på samma plats är ovärderligt.
- Under Almedalsveckan träffar vi många som betyder mycket för vårt arbete med att sätta neurologins utmaningar på kartan. Vikten av stora nätverk och många samarbetspartners gör att vi kan nå ut rejält. Och åtskilliga av samtalen fortsätter efter Almedalsveckan i olika sammanhang.

Välkommen till ett spännande seminarium där vi med olika infallsvinklar diskuterar hur vi kan skapa en jämlik hjälpmedelsförsörjning styrd av kunskap. Vi har idag en ojämlik hjälpmedelsförsörjning vilket påverkar människors hälsa negativt. Så kan vi inte ha det, vilka lösningar finns?

På plats i Visby finns mängder av politiker, organisationer och företag som kan ha stor betydelse för Neuroförbundets medlemmar.
- Att fysiskt träffas skapar förutsättningar för bättre samtal och det underlättar för framtida beslut.

Det bästa med veckan är just att fysiskt kunna träffa en mängd aktörer som på olika sätt tangerar Neuroförbundets arbete.
- Och självklart ser vi fram emot att träffa Neuro Gotland-Martallen. I år ska vi träna tillsammans. Det ska bli riktigt roligt, säger Lise Lidbäck.

Text: Alfred Skogberg