Lise Lidbäcks programpunkt
Lise Lidbäck förbundsordförande för Neuro: Hur lyfter vi smärtpatienten när medicinsk personal får mindre att säga till om?

Smärtdagen 2019

Smärta är bland de vanligaste symtom personer söker för hos primärvården och även mycket vanligt för Neuros medlemmar som lever med neurologisk diagnos. Den syns inte utanpå, men är en mycket vanlig anledning till sjukfrånvaro eller att inte lyckas få ett jobb. Det behöver tas krafttag mot onödigt lidande och onödiga kostnader för vården och samhället, skriver Dagens Medicin och ordnar en egen smärtdag.

Beslutsfattare i regionerna och vårdens experter står inför stora utmaningar att bättre kunna hjälpa människor med kronisk smärta. 

Deltagarna får under en högaktuell dag de senaste rönen om smärta sett från nya behandlingsmetoder, ny forskning, nya strategier och förebyggande arbete, allt för att kunna utveckla sitt arbete och sin verksamhet.

En av föreläsarna är Neuros ordförande Lise Lidbäck:

Hur lyfter vi smärtpatienten när medicinsk personal får mindre att säga till om?

Försäkringskassan har rätt att pröva behandlingsordination om sjukskrivning som medicinsk personal vill ge till patienten. Men vad händer om behandlingsplanen inte antas och vårdprofessionens makt minskar? Patienter med långvarig smärta nekas inte sällan ersättning från försäkringskassan, som ställer krav på så kallade ”objektiva undersökningsfynd”. Hur kan intresseorganisationer och vården hjälpas åt för att stötta när en del av behandling stoppas?

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!