Maja Havbring, porträttbild. Glad. Foto.
Att be om hjälp – både som strokedrabbad och närstående Maja Havbring fick en stroke när hon var 44 år. I dag är hon diagnosstödjare hos NEURO vilket innebär att hon ger råd och stöd till den drabbade och de närstående. Foto: Peder Björling.

Kunskapswebbinar om Stroke

Ett tips från 1,6 miljoners-klubben: Vad händer efter utskrivningen från sjukhuset?

Om Vårdförlopp 2, de första centrala riktlinjerna för strokevården efter akutskedet.

Medverkande från Neuro är ordförande Lise Lidbäck och diagnosstödjaren Maja Havbring.

Måndag den 9 maj klockan 18.30-20.00