En person som vilar lutad mot ena handen. Foto.
Foto: Peder Björling.

Internationella narkolepsidagen - World Narcolepsy Day

Världsnarkolepsidagen den 22 september syftar till att öka medvetenheten om den neurologiska diagnosen narkolepsi.

Följ Neuro i sociala medier och hjälp oss sprida kunskap om denna diagnos.