Information om rättigheter

Enköping-Håbo

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med neurologisk funktionsnedsättning? Hur ansöker jag? Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

Magnus Andersson, koordinator för Neuroförbundets juridiska rådgivning, informerar om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning.

Lagar som kommer att beröras är bland annat LSS, socialtjänstlagen, handikappersättning, bostadsanpassning och färdtjänst. Magnus ger även tips ang. överklagande av beslut kring dessa lagar.

Datum: Tisdag 27 mars 17.00-20.00, Fika kl. 18.30
Plats: Kompassen på Kaptensgatan 4 i Enköping

Anmälan
Kontakta Neuroförbundet Enköping-Håbo på enkoping-habo@neuroforbundet.se eller telefon 0709-28 91 34

Sista anmälningsdag är 20 mars

Medlemmar i Neuroförbundet - fritt inträde. Övriga 100 kr

Läs mer här