Magnus Andersson framför en pojektorskärm. Foto.
Lagar som kommer att beröras är bland annat LSS, socialtjänstlagen, handikappersättning, bostadsanpassning och färdtjänst. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Information om rättigheter

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med neurologisk funktionsnedsättning? Hur ansöker jag? Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

Magnus Andersson, koordinator för Neuroförbundets juridiska rådgivning, informerar om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning.

Lagar som kommer att beröras är bland annat LSS, socialtjänstlagen, handikappersättning, bostadsanpassning och färdtjänst. Magnus ger även tips angående överklagande av beslut kring dessa lagar.

Tid och plats

Datum: Söndag 9 februari 13.30-16.30, Fika kl. 14.30
Plats: "Storan" - Kungsgatan 62 i Uppsala

Medlem i Neuro - Fri entré!

Ej medlem – 100 kr eller fri entré om du löser medlemskap i Neuro på plats
via swishnummer 90 100 75

Anmälan

Skicka din anmälan till Alf Willén, Neuro Uppsala-Knivsta
Tel: 073-421 46 96
E-post: alf.willen@telia.com