Man som föreläser med videopresentation
Magnus Andersson | Foto: Håkan Sjunnesson

Vad har du för rättigheter?

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med neurologisk funktionsnedsättning? Hur ansöker jag? Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

Magnus Andersson, koordinator för Neuroförbundets juridiska rådgivning, informerar om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning.

Lagar som kommer att beröras är bland annat LSS, socialtjänstlagen, handikappersättning, sjukpenning, bostadsanpassning och färdtjänst. Magnus ger även tips angående överklagande av beslut kring dessa lagar.

Söndag 21 oktober kl 14-17

  • Fika kl. 15.30
  • Plats: Quality Hotel Winn, Rudsjöterassen 3, i Haninge
  • Anmälan: Senast den 12 oktober till info@neuro.se eller telefon 0760-017026
  • Medlemmar i Neuro - fritt inträde
  • Övriga 50 kr, betalas kontant på plats alt med swish