En person vid en dator med ögonstyrning. Foto.
Hjälpmedel - på lika villkor? Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Hjälpmedelsriksdagen 13 april 2021

Hjälpmedelsriksdagen genomförs i år digitalt i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt.

Initiativet skapades med syftet att bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet.

Några av de medverkande talarna:

  • Karin Flyckt, sakkunnig i funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen.
  • Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, ordförande i socialutskottet.
  • Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.
  • Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuroförbundet.