En blå lotteritunna med texten Hjälpmedelslotteriet - Din postkod avgör! Foto.
Seminarium i Almedalen.

Hjälpmedelslotteriet - din postkod avgör!

Statistik inom hjälpmedelsområdet visar att såväl tillgången till förskrivna hjälpmedel som de avgifter den enskilde betalar varierar stort över landet.

Dessa omotiverade och oacceptabla skillnader är exempel på en hälso- och sjukvård som skapar ojämlikhet i levnadsvillkor och hälsa. Så kan vi inte ha det!

Lösningar finns för att skapa en jämlik hjälpmedelsförsörjning styrd av kunskap. Detta belyser vi vid vårt seminarium i Almedalen torsdag 29 juni kl 16:30-17:30. Vi är arrangörer tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter och Reumatikerförbundet.