Hensmåla triathlons logotyp med en cyklande höna
Hensmåla triathlon - till förmån för als-forskningen

Nu siktar vi på det 7:e Hensmåla Triathlon

Och vi hoppas självklart på att du vill deltaga i tävlingen, fortsätta sponsra, vara på plats under Triathlonet, vara funktionär före, under eller efter eller göra något annat som gör att Triathlonet flyter på så bra som möjligt. Och att behållningen till als-forskningen blir så god som möjligt.

För att övertyga om vad Hensmåla Triathlon uträttat vill vi berätta lite om vad det inneburet så här långt:

Under sex år med Triathlon har ungefär 850 personer deltagit. Många har säkert
varit med flera gånger.

Detta innebär 850 x300 meter simning, det vill säga 255000 m eller 255 km eller 25,5 mil. Lika långt som mellan Hensmåla och Linköping. De som simmar över Engelska kanalen, alltså mellan Dover och Calais simmar 32 km. Sammanlagt har det simmats ungefär åtta simningar över engelska kanalen!

850 x 9 km cykling, det vill säga 7650 km eller 765 mil. Det är ca 75 procent av sträckan mellan Hensmåla och Kapstaden. Tour de France innebär ca 400 mil cykling! Och dessa cyklister håller på i minst 20 dagar och är superproffs. Inte illa av alla Hensmåla Triathlon-amatörer. Tills nu har vi bara noterat ett riktigt idrottsproffs i vår triathlon! Och denne smälte mycket diskret in i sammanhanget.

Eller 850 x 6 km löpning, det vill säga 510 km. Lika långt som mellan Hensmåla och Stockholm. Ett maraton är 42 km långt. Ungefär tolv maraton har avverkats i vacker sommarsmålands-skog.

De idrottsliga prestationerna är alltså beundransvärda. Alla deltagarna
imponerar. Var och en på sitt sätt. Även om det går åt mycket svett, tårar,
trötthet och skav för att kunna imponera så. Nu får de ju också något tillbaka
som rikligt kompenserar. Genom all träning, som förutsätts och behövs, får de
hälsa, styrka, uthållighet och undviker sannolikt sjukdomar eller andra
välfärdsfällor.

Men det finns fler som imponerar. Sponsorer som bidrar med stor generositet
med pengar, med varor och med tjänster. Pengar som går direkt in på konto för
vidare befordran till als-forskning. Varor och tjänster som kan användas under
tävlingsdagen som priser, för försäljning eller i auktion och i förlängning bli del
i donationen för als-forskning.

Tävlingsdagen är speciell! Då sjuder det av liv och verksamhet i Hensmåla. Sjudandet påminner om hur det är på Sergels torg fast med mindre negativ stress.

Då skall allt färdigställas; parkeringsplatser, vägvarningar, båtar, start och målplats med mera. Funktionärer skall hitta sin plats och uppgift, de
tävlande kommer och påbörjar sina slutförberedelser och tävlingsritualer. En del ritualer är av sällsamt slag. Nästan magi! Så går starten och på något mer
än en timma, är de första i mål och cirka en timma senare är alla i mål.

Funktionärerna tar över igen och någon dag senare finns knappt något spår av vad
som varit.

Bortsett från detta då, själva tävlingen och allt runt den, har Triathlonet betytt
något? I reda pengar har ca 500 000 kr, ca en halvmiljon, samlats in och
förmedlats vidare till NEURO- fonden och därifrån till en mycket specifik
forskare och ett mycket specifikt projekt. Forskaren heter Caroline Ingre. Hon är
läkare och arbetar på Karolinska sjukhuset som klinisk läkare och som ansvarig
för ett forskningsprogram om als (amyotrofisk lateralskleros).

Så här säger Caroline om sina projekt:
- Sedan 2014 leder jag en forskargrupp på Karolinska inom als, som nu består av 10 personer. Vi bedriver forskning inom epidemiologi med fokus på risk- och prognostiska faktorer, utveckling av röntgenmetoder, biomarkörstudier i blod och ryggmärgsvätska och undersöker hur stress påverkar als-sjukdomen. Vi har skapat ett nationellt kvalitetsregister för als och arbetar med utveckling och förbättring av
vårdkvaliteten och vårdprocesser med fokus på egen rapportering av symtom för
hög delaktighet i den egna vården.

Under 2018 bildade vi ALS Treatment Center Karolinska, ett center enbart inriktat på läkemedelsprövningar vid als, öppet för alla als-patienter i Sverige. I juni 2018 startade den första studien REFALS för ökad muskelstyrka i diafragma vid als.

Hensmåla Triathlon gör nytta

I Sverige pågår även forskning kring genetiska faktorer och als, vid Umeå
Universitet. Där har även studien ORARIALS startat, en studie som utvärderar
säkerheten och effekten av läkemedlet Arimoclomol hos als-patienter.

Under 2019 kommer flera läkemedelsstudier att starta och information om dem
kommer löpande när etik-och läkemedelsverket godkänt behandlingarna.

Hensmåla Triathlon gör nytta, stor nytta, genom de pengar som kommer als-forskningen till del, genom de hälsoeffekter som uppstår för de tävlande, genom alla goda kontakter som uppstår mellan tävlande och funktionärer under
tävlingsdagen och förberedelserna för denna.

Stöd forskningen om als

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva