Blomsteräng. Foto.
Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

FSHD - dagen den 20 juni

Facioskapulohumeral muskeldystrofi (FSHD) är en ärftlig muskelsjukdom som fått sitt namn efter symtomens utbredning (facies = ansikte, skapula = skuldra, humerus = överarm).

Den 20 juni varje år uppmärksammas diagnosen med en egen dag.