Pusselbitar i olika färger i en osorterad hög på ett bord.
Foto: Pixabay.com

Föreläsning om tal, språk och kommunikation efter stroke

Kan intensiv träning med bilder hjälpa personer att kommunicera efter en hjärnskada? Sambi-projektet ”Att samtala med bilder” bjuder in till en intressant digital föreläsning med logopeden Ellika Schalling om tal, språk och kommunikation efter stroke.

För personer med till exempel afasi efter en stroke studerar man i Sambi-projektet vad en mer intensiv vardagsträning med bilder under längre tid kan åstadkomma. Målet är att öka personernas självkänsla och självförtroende, så att de blir mer aktivt delaktiga i sitt vardagsliv på olika sätt.

Afasi innebär nedsatt förmåga eller oförmåga att tala, förstå tal, läsa och/eller skriva. Symtomet kan förekomma efter en stroke, men även vid andra neurologiska diagnoser.

Föreläsare Ellika Schalling arbetar som universitetslektor vid Karolinska Institutet och som logoped vid Karolinska universitetssjukhuset. Under föreläsningen berättar Ellika om en pågående studie med intensivbehandling vid tal- och språkstörning efter stroke samt effekter av intensivträning.

Tisdag 22 juni kl 15.00-16.00

Deltagandet är kostnadsfritt och är digitalt via Zoom.

Anmälningar sker senast dagen innan föreläsningen och då får du även länk för inloggning.

Anmäl dig till info@sambi.nu

Inbjudan i pdf

Sambi-projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och ska ta fram en metod för att samtalspartners med stöd av bilder ska kunna prata med äldre personer som har kognition- och/eller kommunikationssvårigheter att få ökad delaktighet i vardagslivet.

Bidra till forskning!

Det behövs mer forskning om olika svåra symtom i samband med neurologiska diagnoser. Vill du vara med och göra skillnad? Då kan du starta en egen insamling via Neuro och bidra till forskning.

Starta insamling här.