Almedalsparken
Neuro är på plats i Almedalen.

E-hälsans ekohjul snurrar allt fortare – hur får vi med patienten i utvecklingsarbetet?

När sjukvården nu ställer om mot en utbyggd primärvård är tanken att vården ska utgå från den enskildes perspektiv mer än idag. Hur kan aktörerna i e-hälsans ekosystem samverka för att stödja utvecklingen av en mer personcentrerad vård - i linje med intentionerna i utredningen om god och nära vård?

Ett nytt sjukvårdslandskap håller på att ta form i Sverige. Vården och omsorgen ställer om till en mer nära vård, där en utbyggd primärvård utgör basen. Ambitionen är att vården ska centreras till den enskilde personens behov och förutsättningar. Vissa menar att en mer personcentrerad vård kan vara lösningen på många av de problem som vården står inför. Digitalisering och e-hälsa är andra nyckelord i sjukvårdens strukturomvandling. Här finns viktiga förutsättningar för att patienten ska kunna gå från passiv mottagare till aktiv medskapare av vård, menar bland andra Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Men det är långt från ord till handling. E-hälsans ekohjul och marknadskrafterna snurrar allt snabbare, men fortfarande är inte patienten alltid i centrum. Vad krävs för att aktörerna i e-hälsans ekosystem ska involvera patienterna fullt ut? Hur säkerställs att patienternas kunskap och behov tas till vara?

Medverkande:
Göran Hägglund, moderator, tidigare partiledare och socialminister
Ann Johansson, vice ordförande, Vårdförbundet
Carl Jarnling, enhetschef invånartjänster, eHälsomyndigheten
Emma Spak, ansvarig Nära vård, SKL
Kristina Niemi, kanslichef, Neuroförbundet
Laura E Björnström, styrelseledamot, Sylf (Sveriges yngre läkares förening)
Pär Hommerberg, Riksförbundet HjärtLung
Leif Tüll, vd, CompuGroup Medical Sverige