Tre personer runt ett bord som diskuterar. Foto.
Foto: Peder Björling.

Dags att sluta prata, dela vår hälsodata!

Sedan 2019 har patientriksdagen varit ett forum för engagemang, kunskapsutbyte och påverkan där patientens röst och ökad patientmedverkan står i fokus. Nu samlar vi för fjärde året i rad patientorganisationer, politiker och sakkunniga till ett unikt tillfälle där patienter och patientföreträdare styr agendan och diskussionen.

Årets tema är vikten av tillgång till hälsodata oavsett vårdgivare. Att vårdgivare har tillgång till patientens hälsodata spelar stor roll för att patienten ska få den bästa vården. Ibland är informationen rent av livsviktig. Men idag ser det inte ut så. I Sverige har du som patient i praktiken ansvar för att förmedla din vårdinformation mellan olika vårdgivare.

Du som patient borde inte behöva fungera som budbärare. Vårdpersonal måste ha tillgång till den information som krävs för att ge rätt vård.

Vill du vara med och påverka politiken? Anmäl dig till årets patientriksdag.

Datum: 7 december
Tid: 13.00-15.30
Plats: Kulturhuset i Stockholm och digitalt
Moderator: Karin Klingenstierna
Avgift: patientriksdagen är kostnadsfri
Patientriksdagen skrivtolkas.