En bild från omslaget till rapporten. Illustration.
”Vi kan se en tydlig tillbakagång på flera områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Corona är ett stresstest som blottlägger sprickorna i funktionsrätten

Coronapandemin påverkar oss alla och personer med funktionsnedsättningar har drabbats hårt under det senaste året. ”När vi följer upp hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention, ser vi ytterligare försämringar på viktiga områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

För ett år sedan lanserade Funktionsrätt Sverige (där Neuro är medlem) rapporten ”Respekt för rättigheter?” som utgör civilsamhällets granskning av hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention.

I rapporten konstateras stora brister på en rad områden, trots att konventionen har gällt i mer än tio år i Sverige. Nu har de gjort en uppföljning av vad som hänt det senaste året tillsammans med flera av de över 100 organisationer som står bakom rapporten.


”Vi kan se en tydlig tillbakagång på flera områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande. ”Det handlar exempelvis om tillgång till vård - och omsorg, LSS-insatser, fungerande utbildning och ekonomisk trygghet. Coronapandemin är ett stresstest som blottlägger och fördjupar redan befintliga sprickor i hur Sverige lever upp till konventionen.”

Den 3 december på den internationella funktionsrättsdagen bjuder Funktionsrätt Sverige in till ett digitalt event på temat ”Har respekten för mänskliga rättigheter ökat under 2020?”. Ta del av vad som hänt sedan lanseringen och vad som behöver prioriteras.