Als-konferens hösten 2018

Välkommen att ta del av de senaste forsknings- och behandlingsrönen. På tre olika orter kan vi erbjuda intressanta föreläsningar om als.

Neuro bjuder in dig som är intresserad, själv har als, som lever med als i din närhet eller arbetar inom vård- och omsorg samt inom verksamheter som har kontakt med personer som har diagnosen als.

Föreläsare är neurologer som är ledande forskare och kliniskt verksamma inom als. Program och tider varierar något mellan orterna. Kom och ta del av de senaste forsknings- och behandlingsrönen.

Genomförda konferenser:

Östersund 21 november, kl 13-16 OSD (f d Folkets hus)

En av huvudtalarna är Peter Andersen, professor i neurologi vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Agenda

 • Als-klinik, omhändertagande, livskvalitet och coping.
 • Vad förorsakar als? Genetik och SOD1 prioner.
 • Kommande läkemedelsstudier med svensk medverkan.
 • Frågestund

Lund 10 oktober, kl 17:30-20.30 Scandic Star

Agenda

 • 17.30 Inledning, Roger Lindahl
 • 17.35 Vad är ALS – lite om klinik och symtom, Caroline Ingre
 • 18.00 ALS – prognos, Caroline Ingre
 • 18.25 ALS och genetik, spelar det en roll?, Peter Andersen
 • 18.50 Paus
 • 19.15 ALS läkemedelsstudier i Sverige 2019-2021, Peter Andersen
 • 19.45 ALS och coping; vården av ALS patienter och deras anhöriga, Ingela Nygren
 • 20.05 Hur förbättrar vi tillsammans ALS vården i Sverige, Caroline/Ingela/Peter
 • 20.20 Frågor innan vi avslutar klockan 20.30

Kalmar 2 oktober, kl 13-16 Brofästet

Anmälan: Platser kvar - anmälningstiden förlängd till 30 september.

Agenda

 • Als - att förutspå progress. Caroline Ingre, neurolog vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
 • Vad förorsakar als? Genetik och SOD1 prioner. Anton Tjust, neurolog vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Kommande läkemedelsstudier med svensk medverkan. Anton Tjust, neurolog vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Frågestund

 Välkomna!