"Allt medvetet fusk med assistansersättningar är stöld"

"Vi måste tydligt ställa oss bakom budskapet om att allt medvetet fusk och kriminalitet som begås av oseriösa människor och företag, är en stöld av andra människors frihet och självbestämmande". Det skriver ordföranden i Neuro apropå SVT-nyheten om "Rekordhöga återkrav för misstänkt assistansfusk"

Enligt Sveriges Television krävde Försäkringskassan tillbaka över 460 miljoner kronor i felaktigt utbetald assistansersättning förra året – en ökning med 250 procent från året innan. SVT har kartlagt bolagen som har stoppats av myndigheter de senaste åren och Linus Nordenskär på Försäkringskassan anser dessutom att mörkertalet för felaktiga assistansutbetalningar är stort. 

Så kommenterar Neuroordföranden fusket

Och så här kommenterar Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuro nyheten:

"Fuskdebatten inom personlig assistansLise Lidbäck. Foto Håkan Sjunnesson har gått i vågor de senaste åren och nu är befinner sig en av våra absolut viktigaste frihetsreformer LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) återigen i medias starka strålkastarljus.

Varje debatt påverkar allmänhetens syn på personlig assistans. Inte bara hos beslutsfattare och myndigheter, utan också hos den vanliga medborgaren som riskerar tycka att LSS-insatser och personlig assistans inte skall tillhöra samhällskontraktet. Ytterst skadar debatten också synen på människor med svåra funktionsnedsättningar och deras rättigheter att få leva som andra. Samtalen om de ”goda institutionerna” är på väg tillbaka. Samtidigt som den pågående fuskdebatten eldas på, har tusentals assistansberättigade förlorat sitt stöd de senaste åren. Människor som förlorat sin frihet att själva bestämma över sin dag, som i vissa fall tvingats sluta arbeta och studera och mycket annat som andra tar för självklart.

Neuro har tillsammans med många andra förbund stridit och kommer att fortsätta att strida hårt för att reformen skall återupprättas och försvaras. Ett land som Sverige har råd att låta alla sina medborgare ha inflytande och självbestämmande över sina liv. En förutsättning för detta är dock att varenda krona av de avsatta budgeterade medlen hamnar rätt. Lösningen på detta är givetvis inte att skära ner på stödet till personer med stora hjälpbehov, så som det har skett de senaste åren.

Alla ärliga assistansanordnare får inte hamna i dålig dager

Vi i patient- och funktionshinderrörelsen vill naturligtvis att medias fokus helst skall ligga på det fantastiska värdet som assistansreformen inneburit för personer som lever med stora funktionsnedsättningar och de enorma problem som alla vettlösa nedskärningar och regelverksändringar medfört. Helst har vi velat ha en nedtoning på fuskdebatten. Dels på grund av att oskyldiga assistansberättigade inte skall uppfattas som fuskare, dels för att det tar fokus från det viktigaste – problemet att det trots en lagstiftning, finns alltför många människor i vårt land som inte får de insatser de har rätt till.

Vi måste tydligt ställa oss bakom budskapet om att allt medvetet fusk och kriminalitet som begås av oseriösa människor och företag är en stöld av andra människors frihet och självbestämmande. Våra lagstiftare och myndigheter måste se till att lagar och regelverk inte möjliggör för oseriösa lycksökare att sko sig för egen vinning. Vi måste börja prata öppet om att detta förekommer och kraftfullt visa vårt avståndstagande mot kriminella handlingar. Media och beslutsfattare har också ett stort ansvar i sin kommunikation för att inte den absoluta majoriteten av ärliga assistansberättigade och assistansanordnare skall hamna i dålig dager. De som aldrig har fuskat en enda sekund, utan tvärtom kämpar för att få ihop sin tillvaro med alltför snålt beviljade insatser. Vi måste göra allt för att skydda, bevara och utveckla alla människors rätt till ett liv i självbestämmande! Vem som helst kan drabbas. Därför berör det oss alla!"

Lise Lidbäck
Förbundsordförande Neuro


Via SVT:s webbplats här ovan kan du anmäla misstänkta missförhållanden inom assistansbranschen, som SVT kan granska.

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Bild på Jimmy Håkansson, Stockholm.

Därför är jag med i Neuro

Jimmy Håkansson: "När jag fick veta att jag hade en sjukdom som heter spastisk ataxi var det en självklarhet att gå med i Neuro. För att få råd och stöd och för att träffa andra med samma diagnos. Att vara med i Neuro ger möjligheter. Jag har bland annat varit med på utflykt till Danmark."

Gå med idag!