En bild på Almedalsparken
Foto: Georg_G, pixabay.com

Akut strokevård - kan trombektomi bli exemplet på att regional samverkan räddar liv?

Beskrivning av samhällsfrågan: Idag är det kraftig underbehandling och ojämlik tillgång till mekanisk trombektomi, trots evidens och Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer. Kan behandling med trombektomi bli det goda exemplet på att det går att samverka regionalt och gemensamt styra resurser och på så sätt rädda liv?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Medtronic, Neuroförbundet
Dag: 2/7 2018 16:30 - 17:30
Evenemangskategori: Seminarium
Evenemangstyp: Samtal
Ämnesområde: Vård och omsorg
Språk: Svenska
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Utökad information om evenemanget

För den som har drabbats av stor ischemisk stroke är det viktigt att snabbt komma till ett sjukhus där man erbjuder trombektomi, en metod där man mekaniskt drar ur blodproppen i hjärnan via ett ingrepp i ljumsken. Metoden kan rädda liv och livslång funktionsnedsättning. För att dessa patienter ska få tillgång till rätt behandling i rätt tid krävs en omfattande samverkan mellan sjukvårdsregionerna och trombektomicentra för att minimera transporttiderna. Kompetensförsörjningen behöver också säkerställas för en god och jämlik akutstrokesjukvård. Vad bör sjukvårdsregionena göra, och behövs nationell styrning?

Medverkande:

 • Karin Sundin, Regionråd, (S), Reg Örebro
 • Anna Starbrink, Landstingsråd, (L), SLL
 • Lise Lidbäck, Förbundsordf, Neuroförbundet
 • Anders Henriksson, 1:e v ordf, (S), SKL
 • Jesper Peterson, Verksamhetschef, Skånes universitetssjukhus
 • Per Arnell, VGR, Ambulanshelikopterverksamheten
 • Tommy Andersson, professor, Karolinska universitetssjukhuset
 • Ingrid Heath, moderator, Dagens Medicin Agenda
 • Lars Rosengren, ordf, Nat. programrådet stroke
 • Jonas Andersson, Ordf, (L), VGR
 • Anna-Lena Hogerud, Ordf, (S), Region Skåne
 • Karin Lundström, Ordf, (S), VLL
 • Kaisa Karro, Ordf, (S), Reg Östergötland