En mun och två händer. Foto.
Svårt att hitta ord, ord som byts ut mot varandra - det är några av symtomen vid afasi. Foto: Pixabay.com

Afasidagen 10 oktober

Afasi innebär nedsatt förmåga eller oförmåga att tala, förstå tal, läsa och/eller skriva. Stroke är den vanligaste orsaken till afasi, men det förekommer även vid andra hjärnskador och sjukdomar.

Kommunikation är en komplicerad process där man överför information mellan personer. Genom tal, bilder, kropps- eller teckenspråk "pratar" vi med varandra. Vid skador i hjärnan kan man drabbas av olika kommunikationsstörningar som kan påverka tal-, röst- och/eller språkförmågan.

Hos de flesta personer är språkförmågan lokaliserad till vänster hjärnhalva och en skada på den delen av hjärnan kan orsaka afasi.