Årets webbinarieserie om hur Sverige efterlever Funktionsrättskonventionen

I mars för ett år sedan ställde Funktionsrätt Sverige (där Neuro är medlemmar) om mot webbsända seminarier. En rad välbesökta webbinarier genomfördes i en serie om rapporten ”Respekt för rättigheter?”, civilsamhällets granskning över hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. I år bjuder de in beslutsfattare för att prata om frågor där Sverige ligger efter.

- Vi vill sätta ljus på Sveriges åtagande att faktiskt se till att rättigheterna i konventionen också blir verklighet. Politikerna behöver ett uppvaknande inom funktionsrättsområdet. När det gäller skolan kritiserade CRPD-kommittén just detta, att skolor kan vägra att ta emot elever med hänvisning till organisatoriska och ekonomiska svårigheter. Ändå har inget hänt. Detta måste ändras eftersom en skola som inte kan möta alla barn och ungdomar ökar dramatiskt risken för exkludering och psykisk ohälsa, säger Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige.

Läs mer och anmäl dig redan nu till årets första webbinarier.

  • 14 april kl. 9.15-10 Inget fritt skolval för elever med funktionsnedsättning – vad gör vi åt det?
  • 5 maj kl. 9.15-10 Arbete utan stigma
  • 10 september 13.30-14.30 Starkare skydd mot diskriminering
  • 15 september 9.15-10 Nationell styrning av habilitering och rehabilitering

Förra årets webbinarier

Under 2020 arrangerades tio webbinarier i Respekt för rättigheter? – serien. De finns att ta del av på Funktionsrätt Sveriges Youtube-kanal och handlar om arbete, hälsa, utbildning, tvångsvård, diskriminering, självbestämmande, tillgänglighet med mera.

Läs också rapporten ”Respekt för rättigheter?” och ta ställning för rekommendationerna på www.respektförrättigheter.se