Huddingedagen

Neuro St Botvid deltar på Huddingedagen

Kom och besök Neuro St Botvids bord i Sjödalsparken, Huddinge lördag 3 juni mellan klockan 10 och 15. Vi informerar om Neuro, om Neurorapporten 2023 - hälsa i en digital värld och vilka aktiviteter vi planerar under året. 

Välkomna till vårt bord!