Årsmöte 9 mars

Kallelse till Neuro St Botvids årsmöte 2024

Tid:          Lördag den 9 mars 2023 kl. 13 – 14.30

Plats:        Rådstuguvägen 19, Fullersta, Huddinge

Motioner till årsmötet ska vara Neuro St Botvid tillhanda senast fredag den 17 februari

Adress: Neuro St Botvid c/o Christina Brännström, Timmermansstigen 95, 144 33 Rönninge

eller epost: st-botvid@neuro.se

Önskar du årsmöteshandlingar före årsmötet kontakta st-botvid@neuro.se

Vi bjuder på kaffe/te och smörgåstårta

Var vänlig meddela senast måndag den 4 mars till st-botvid@neuro.se om du tänker delta på årsmötet

och om du har eventuella kostpreferenser.

Varmt välkomna!

Styrelsen Neuro St Botvid