-- Styrelse

Styrelse för Neuro Kronoberg

Valda vid årsmötet 6/3 2021

  • Ordförande, Jennie Hedrén Hasselros
  • Sekreterare, Pernilla Olsson
  • Kassör, Gunilla Bernholtz
  • IT-ansvarig, Lars Hultman

Suppleanter

  • Håkan Ernstsson
  • Britt Rydén Helgegren (nyval)

 

    Tillbaka till startsidan