Styrelse

Styrelse för Neuro Kronoberg

Valda vid årsmötet 23/2 2019

  • Ordförande, Jennie Hedrén Hasselros
  • Sekreterare, Eva-Lena Kjellsson
  • Kassör, Ingrid Bengtsson
  • Ledamot, Eivor Johansson
  • Ledamot, Lars Hultman (nyval)

Suppleanter

  • Ann-Margret Malmborg
  • Gunilla Bernholtz (nyval)

 

    Tillbaka till startsidan