-- Styrelse

Styrelse för Neuro Kronoberg

Valda vid årsmötet 8/3 2020

  • Ordförande, Jennie Hedrén Hasselros
  • Sekreterare, Eva-Lena Kjellsson
  • Kassör, Gunilla Bernholtz
  • Vise Kassör, Ingrid Bengtsson
  • IT-ansvarig, Lars Hultman

Suppleanter

  • Pernilla Olsson (nyval)
  • Håkan Ernstsson (nyval)
  • Malin Jörgensen (nyval)

 

    Tillbaka till startsidan