Studera med funktionsnedsättning

Om du är student och har en funktionsnedsättning, finns det möjlighet att använda pedagogiskt stöd under studietiden. Exempel på detta är anteckningshjälp, teckenspråkstolk eller förlängd tid vid examinationer.

Här är en länk till information som i först hand gäller Linnéuniversitetet.

Åter till förstasidan.