Calpe 2024

2023 var det några medlemmar i Neuro Kronobergs som åkte till Calpe i Spanien för att genomföra en rehabiliteringsresa.
Eventuellt kommer en ny resa att genomföras under hösten 2024.

Neuro Kronoberg kommer att ge information samt skapa gemenskap före och under resan.
Rehabföretaget CercaDeTi Rehab AB håller i de praktiska och medicinska frågorna.

_____________________________________________________________
Anteckningar från resan 2023

Text hämtad från CercaDeTi:s hemsida:
CercaDeTi Rehab menar att det behövs ett helhetsperspektiv för att uppnå bästa möjliga resultat inom rehabilitering.
Vi utgår från varje individ och tar hand om de fysiska, psykiska och sociala behoven.
Varje rehabiliteringsprogram är utformat med dina resurser, behov och önskemål i åtanke.
Ledningen har egen erfarenhet av att leva med diagnos/funktionsnedsättning och relation.

CercaDeTi Rehab AB [cerca de ti = nära dig] kontaktade oss på Neuro Kronoberg för att få möjligheten att informera
om deras rehabaktiviteter i den spanska staden Calpe.

Det resulterade i att Neuro Kronoberg höll ett informationsmöte tillsammans med René Torndahl från CercaDeTi Rehab AB.
Där kunde intresserade få en basinformation om vad det innebar att resa till Calpe för att få en personligt utformad
rehabilitering i en miljö med kunnig personal och ett varmt klimat.
Rehabtiden kunde individuellt väljas mellan 1, 2 eller 3 veckor.

CercaDeTi Rehab AB hanterar:

 • Bidragsförfarandet från Försäkringskassan efter att varje gäst tog fram uppgifterna från läkarintyg eller regionens journaler.
 • Bokning av flyg tur och retur, i vårt fall Växjö – Alicante
 • Bokning av hotell för den tid som varje deltagare själv bestämmer
 • Bokning av elskoter eller andra hjälpmedel
 • Transfer mellan Alicante flygplats och hotell i Calpe

Resultatet blev att 8 deltagare var intresserade, sökte och fick ersättning från regionen via försäkringskassan för rehab.
Till en deltagare medföljde 2 assistenter. Dessutom följde 1 anhörig med som ”turist”.

Efter ankomsten till Calpe genomförde Cercadeti Rehab AB ett individuellt möte med:

 • 2 Fysioterapeuter
 • 1 Ergoterapeut
 • 1 KBT-terapeut
 • 1 medicinsk läkare

Vid detta möte bestämde personalen hur varje individs schema under vistelsen skulle läggas upp.

Totalt består personalen av 16 person med 10 olika specialistfunktioner.
Dessa är:

 • Läkare
 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • KBT-terapeut
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Massageterapeut
 • Lymfterapeut
 • Yogahandledare
 • Vandringsledare
 • Rehabassistent
 • Koordinator

  Under aktuell rehabiliteringsperiod var det 18 gäster från olika delar av Sverige varav 8 var från Kronobergs län.
  Samtliga fick en mixad behandling individuellt eller i grupp.

Det fanns möjlighet att deltaga i följande aktiviteter:

   

 1. Yoga
 2. Lymfterapi
 3. Fysioterapi
 4. Pilatesträning
 5. Poolträning
 6. Massage
 7. Samtal
 8. Gemensam daglig uppvärmning vid stranden varje morgon

Varje deltagare fick ett program som var anpassat till individens behov där man även tar hänsyn till hur lång tid som man är på platsen.
Antal aktiviteter som respektive person genomför är cirka 3 per dag.
Varje aktivitet varar 30 till 60 minuter-

Förutom dessa aktiviteter var det diskussionsgrupper med rubriken
Se dig själv med nya ögon och Se varandra med nya ögon
Områdena som diskuterades var i huvudsak:

1. Självkännedom
2. Självkänsla
3. Självförtroende
4. Behov
5, Kommunikation
6. Tankefällor

Förutom den planerade rehabverksamheten är det, på grund av den goda boendemiljön, möjligt för
deltagarna att umgås och utbyta erfarenheter med varandra.
Boendet är på hotell tillsammans med turister vilket gör att man mentalt kopplar av från sin sjukdom när man inte tränar.
Hotellets ligger på samma gata som rehabkliniken och med baksidan mot strandpromenaden.

           

Rehabvistelsen avslutas med fysiologisk och medicinsk utcheckning.
Vid den fysiologiska utcheckningen medverkade två fysioterapeuter samt vid behov en rehabassistent som tolkar och en medicinsk läkare.
Programmet, som fysiologerna hade kommit fram till under vistelsen, genomfördes.
Samtliga övningar videofilmades, med gästens telefon, och kommenterades på svenska. Detta för att det ska vara möjligt
att se hur övningarna ska utföras när man har kommit hem.
Dessutom får man en skriftlig dokumentation av de övningar som man skall genomföras hemma.

Citat från en deltagare:
Här får jag rehab som verkligen sätter hela mig i centrum inifrån och ut och det tror jag är nyckeln för att kunna
må bra även med en kropp som inte fungerar som för andra.

_____________________________________________________________

Inför resan 2024
Neuro Kronobergs roll i resan är att vi som medlemmar skall stötta varandra före, under och kanske även efter resan.
Det är CercaDeTi Rehab AB som tillsammans med dig som reser som är ansvariga för genomförandet.

Tidplan:

 1. Längs ner på denna hemsida finns det möjlighet att anmäla sitt intresse för resan.
  Där är det viktigt att du anger mejladress och/eller telefonnummer då Neuro Kronoberg
  kontaktar dig när detta möte skall genomföras.  
 2. Någon gång under januari blir du inbjuden till ett informationsmöte hos Neuro Kronoberg.
  Där träffas vi för att få information från CercaDeTi Rehab AB och även få se vilka mer som är nyfikna.
 3. De som är intresserade av at åka måste snarast efter mötet kontakta sin läkare för att få ett intyg,
  eller om det inte går, ta fram sina journaler via 1177. Denna information skall skickas till CercaDeTi Rehab AB.
  OBS totalt kan max 12 personer få behandling vid samma tidpunkt.  
  CercaDeTi Rehab AB hanterar därefter alla kontakter med Försäkringskassan. 
 4. CercaDeTi Rehab AB vill ha intyget i början av Mars för att Försäkringskassan skall hinna hantera dem.
 5. Preliminärt är rehabperioden den 5-26 oktober med möjlighet att själv välja antal veckor.
 6. Under processen med försäkringskassan är man preliminärbokad för behandling.
  Slutlig bokning sker när beskedet kommer ifrån försäkringskassan.
 7. I samband med slutlig bokning betalar man behandlingen till CercaDeTi Rehab Ab.
  Det betyder att från och med nu ligger man ute med hela kostnaden.
  Det finns möjligheter att dela upp kostnaden men det får var och en hantera själv 
  mot CercaDeTi Rehab Ab.
  .
 8. Efter att behandlingen är genomförd skriver CercaDeTi Rehab Ab en sammanställning
  av rehabperioden som du i din tur skickar till försäkringskassan.
  Försäkringskassan betalar ut ersättningen direkt till dig om du har betalt hela summan innan rehabperioden.

CercaDeTi Rehab AB:s hemsida finns mer information om deras verksamhet och
anmälan med priser och exempel på hur man kan finansiera vistelsen hos dem.  

Länk till CercaDeTi:s hemsida

Åter till startsidan