Försäkringar vid aktiviteter

När du medverkar i Neuro:s aktiviteter är du med i en kollektiv
olycksfallsförsäkring som administreras av Neuro centralt.
I länken nedan kan du läsa mer om villkor m.m.

Länk till Neuro:s sida angående försäkringar