Försäkringar vid aktiviteter

När du medverkar i Neuro:s aktiviteter är du med i en kollektiv
olycksfallsförsäkring som administreras av Neuro centralt.
För mer information om villkor kontakta din lokala förening.