Alla nyheter

2019-02-17

Tag chansen och medverka till årets Neurorapport

Tack alla som redan har besvarat medlemsenkäten inför årets Neurorapport. Du som ännu inte har besvarat enkäten, ber vi att göra det. Alla svar är värdefulla för Neuroförbundets slutsatser och medlemsenkäterna ger oss trovärdighet i det fortsatta opinionsarbetet.

Läs mer

ELEFANTEN I RUMMET

Alla ser den men ingen pratar om den.

Läs mer

Innovation Day 2019

Den 7 mars är Innovation Day tillbaka – dagen då Blekinge Tekniska Högskola bubblar av ny teknik och nätverkande inom områdena Digital, eHälsa och Marin teknik.

Läs mer
2019-02-13

Allmänmedicin-Satsningar på primärvården spretar

Ett mellanår eller året då den nära vården blir verklighet? Regionernas ambitioner för primärvården inför 2019 skiljer sig rejält, enligt Dagens Medicins kartläggning .

Läs mer
2019-02-13

Nya EU-regelverket för ökad kontroll av läkemedel har börjat gälla

- Idag har Sverige så gått som inga problem med förfalskade läkemedel på apotek, säger Kristina von Sydow, vd för e-verifikation i Sverige. Med det nya systemet på plats får vi inte det i framtiden heller.

Läs mer

Diagnoskunskap och vägar till ett bättre liv

NEURO Blekinge bjuder in dig och anhörig/vän till en tvådagarskurs med syfte att genom föreläsningar och prova-på-aktiviteter få kunskap och erfarenheter för ett aktivare liv med funktionsnedsättning.

Läs mer
2019-01-25

Neurologinyheter från NIS - Vecka 2

Nyhetsbrevet är endast avsett för personer inom sjukvården och läkemedelsindustrin.

Läs mer
2019-01-25

Neuro Aktuellt 2018-12-20

När en allvarlig neurologisk diagnos slår till och drabbar en person, påverkas hela den personens familj. Den som är skadad eller sjuk har sin kris att hantera men det gäller också den som är anhörig.

Läs mer
2018-12-19

Mindre risk för parkinson efter blindtarmsoperation

Läs mer
2018-12-14

Stora brister i epilepsivården

Läs mer